Player Search

Ricky Rubio


Game Log | Splits

Breakdown

Basic Stats
Player NameYrTmPosGPGSMinFGFGAFG%3P3PA3P%FTFTAFT%ORDRTRASTSTLTOBlkPFPTS
Ricky Rubio2012MINPG413134.23.49.535.70.82.334.03.13.880.30.53.74.28.22.23.20.22.410.6
Ricky Rubio2013MINPG574729.63.29.135.40.51.628.63.74.680.40.83.24.07.22.53.00.12.510.6


Advanced Stats
Player NameYrTmPosGPMinUSGTS%%AstARTORORRDRRTRREFFWSAWSPERAPER
Ricky Rubio2012MINPG4134.218.6947.628.157.0422.241.711.96.815.375.444.6714.7016.27
Ricky Rubio2013MINPG5729.621.3847.728.433.8114.072.912.97.714.615.104.5016.0918.61


Scoring Stats
Player NameYrTmPosGPMinFG%3P%FT%eFG%TS%%AstBlkd%BlkdAnd1And1%FTRPTS
Ricky Rubio2012MINPG4134.235.734.080.339.847.628.10.838.70.121.30.4010.6
Ricky Rubio2013MINPG5729.635.428.680.437.947.728.40.9310.30.232.50.5110.6


Shot Locations At Rim 3-9 Feet 10-15 Feet 16-23 Feet Threes
Player NameYrTmPosGPMinMAFG%%AsMAFG%%AsMAFG%%AsMAFG%%AsMAeFG%%As
Ricky Rubio2012MINPG4134.21.22.547.112.50.31.226.00.00.20.726.712.50.92.834.015.80.82.351.081.3
Ricky Rubio2013MINPG5729.61.33.044.412.00.20.630.320.00.20.627.30.01.13.135.030.60.51.642.984.6


Passing Stats Assists Leading To:
Player NameYrTmPosGPMinASTAST+ARTORTOA:TAt Rim<10 Ft10-15 Ft16-23 Ft2FG3FG
Ricky Rubio2012MINPG4134.28.29.657.0422.243.22.563.50.60.21.15.42.7
Ricky Rubio2013MINPG5729.67.27.733.8114.073.02.403.60.40.31.96.11.0


Defense/Rebounding Stats
Player NameYrTmPosGPMinORebDRebTRebORRDRRTRRSTLBLKCHGDEFPF
Ricky Rubio2012MINPG4134.20.53.74.21.711.96.82.220.200.593.002.4
Ricky Rubio2013MINPG5729.60.83.24.02.912.97.72.470.090.703.262.5